Ώρες Λειτουργίας

Δευ-Παρ 09:00-17:00

info@grandcover.gr

(+30) 210 34 55 090

Πειραιώς 205

177 78, Ταύρος

  • :
  • :
Το BLOG μας
Νέα χρήσιμα και ενδιαφέροντα, από το σύμπαν της ασφάλισης και όχι μόνο!
  • Blog
  • Απώλεια εγγράφων: Καλύπτεται σε ασφαλιστήρια συμβόλαια;

Απώλεια εγγράφων: Καλύπτεται σε ασφαλιστήρια συμβόλαια;

Η απώλεια εγγράφων είναι μία πρόσθετη κάλυψη που παρέχεται συνήθως σαν επέκταση στα ασφαλιστήρια επαγγελματικής αστικής ευθύνης.

Στην ουσία αφορά την αστική ευθύνη που απορρέει για το συμβαλλόμενο στην περίπτωση που χάσει ή κατά λάθος καταστρέψει έγγραφα τα οποία δημιουργούν ζημία ή καθυστέρηση ή οποιοδήποτε πρόβλημα σε τρίτους.

Η κάλυψη αφορά έγγραφα γραπτά, εκτυπωμένα ή αναπαραχθέντα με οιαδήποτε μέθοδο, που έχουν απολεσθεί, παραπεταχτεί κ.οκ. από αμέλεια του Ασφαλισμένου, ενώ τα είχαν εμπιστευθεί σ’ αυτόν ή στην φροντίδα, θεματοφυλακή ή έλεγχο του Ασφαλισμένου.

Παραδείγματα καλυπτόμενων ζημιών

1. Δικηγόρος ξεχνάει στο ταξί κρίσιμα πρωτότυπα έγγραφα που του είχε δώσει ο πελάτης του. Η απώλεια τους οδηγεί σε αρνητικό αποτέλεσμα στη δίκη και ο πελάτης εγείρει αξίωση αποζημίωσης.

2. Μελετητική εταιρία, υπεύθυνη για το συντονισμό των μελετητικών εργασιών ομάδας εξειδικευμένων μελετητών (ηλεκτρολόγων μηχανικών, μηχανικών περιβάλλοντος, αρχιτεκτόνων κ.ά.) καταστρέφει από αμέλεια μέρος κρίσιμου για την εκτέλεση του έργου υλικού που της έχει παραδοθεί σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή από τον κύριο του έργου με αποτέλεσμα ο τελευταίος να υποστεί ζημιά και να αιτηθεί αποζημίωση από την υπαίτια εταιρία.

Πηγή: insurancedaily.gr

© 2023 Grand Cover Πράκτορες Ασφαλειών

+πατήστε ENTER για να προχωρήσετε
+πατήστε ENTER για να προχωρήσετε

logo agent 171x99

Μια νέα ιδέα στην ασφάλιση...

Τ: 210 34 55 090 E: info@grandcover.gr
Πειραιώς 205, 177 78 Ταύρος
ΑΦΜ: 801016808 Αρ. ΓΕΜΗ: 147021303000