Ώρες Λειτουργίας

Δευ-Παρ 09:00-17:00

info@grandcover.gr

(+30) 210 34 55 090

Πειραιώς 205

177 78, Ταύρος

  • :
  • :
Το BLOG μας
Νέα χρήσιμα και ενδιαφέροντα, από το σύμπαν της ασφάλισης και όχι μόνο!
  • Blog
  • Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και ένα νέο Εργαλείο Σύγκρισης Τιμών

Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και ένα νέο Εργαλείο Σύγκρισης Τιμών

Το Εργαλείο Σύγκρισης Τιμών, αποτελεί διαδικτυακή εφαρμογή της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας που λειτουργεί με βάση το τρίπτυχο "Αναζητώ-Συγκρίνω-Ενημερώνομαι"

Η εν λόγω εφαρμογή σχεδιάστηκε, ώστε να αποτυπώνει και να συγκρίνει με τον πληρέστερο δυνατό τρόπο, βάσει των αρχών της διαφάνειας, της προσβασιμότητας στις πληροφορίες και της ανεξαρτησίας στην ενημέρωση, το συνολικό κόστος του ανταγωνιστικού σκέλους των προσφερόμενων τιμολογίων, καθώς και να υπολογίζει και το κόστος των ρυθμιζόμενων χρεώσεων που συναρτώνται με την κατανάλωση ενέργειας.

Εργαλείο Σύγκρισης Τιμών - Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

Πεδίο εφαρμογής του εργαλείου σύγκρισης τιμών είναι τα τιμολόγια Μικρών Πελατών Χαμηλής Τάσης ηλεκτρικής ενέργειας και τα οικιακά και εμπορικά τιμολόγια Τελικών Πελατών φυσικού αερίου, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 3 των αντίστοιχων Κωδίκων Προμήθειας.

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας δίνοντας έμφαση στην εξυπηρέτηση και προστασία των καταναλωτών χαμηλού εισοδήματος, ενσωμάτωσε στο εργαλείο και τις εκπτώσεις των δικαιούχων του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (ΚΟΤ), ενώ στο πλαίσιο της γενικότερης ενδυνάμωσης του καταναλωτή στην προσφερόμενη πληροφορία συμπεριέλαβε και το κόστος των ρυθμιζόμενων χρεώσεων που αποτελούν μέρος του συνολικού κόστους ενέργειας.

Στόχος

Στόχος του εργαλείου σύγκρισης τιμών είναι να:

  1. Προσφέρει την απαραίτητη υποδομή αναζήτησης και συγκριτικής αξιολόγησης, ώστε ο καταναλωτής ενέργειας να επιλέξει προϊόντα Ηλεκτρικής Ενέργειας και Φυσικού Αερίου, σύμφωνα με τις ανάγκες του.
  2. Ενθαρρύνει τους Προμηθευτές να αναπτύσσουν προϊόντα ελκυστικά προς τους καταναλωτές, τα οποία να χαρακτηρίζονται από διαφάνεια και σαφήνεια ως προς τις χρεώσεις και τυχόν προωθητικές ενέργειες.

Τα ενεργειακά προϊόντα που βρίσκονται στην εφαρμογή, παρέχονται από τους ίδιους τους Προμηθευτές της ενεργειακής αγοράς.

Σκοπός

Στο ενωσιακό δίκαιο ορίζεται ρητά ότι οι οικιακοί πελάτες και οι μικρές επιχειρήσεις θα πρέπει να απολαύουν του δικαιώματος εφοδιασμού με ηλεκτρική ενέργεια συγκεκριμένης ποιότητας σε συγκρίσιμες, και διαφανείς τιμές. Οι καταναλωτές θα πρέπει επίσης να έχουν το δικαίωμα ορθής ενημέρωσης σχετικά με το κόστος της ενέργειας που καταναλώνουν, βάσει των αρχών της διαφάνειας και της προσβασιμότητας στις πληροφορίες. Η διαδικασία αυτή μπορεί να πραγματωθεί μέσω ενός εργαλείου σύγκρισης τιμών δηλαδή μιας εφαρμογής ειδικού σκοπού για την παρακολούθηση και σύγκριση τιμών και προϊόντων της λιανικής Ενεργειακής Αγοράς (ηλεκτρισμού και φ.α.). Το εργαλείο σύγκρισης τιμών θα διευκολύνει την παροχή πληροφοριών και θα επιτρέψει στους τελικούς καταναλωτές, στο μέτρο του εφικτού, να προβαίνουν σε αποτίμηση του κόστους της παροχής υπηρεσίας και στην επιλογή προμηθευτή, ενδυναμώνοντας την ικανότητά τους να συγκρίνουν τιμές και να προβαίνουν στις πιο συμφέρουσες και κατάλληλες για αυτούς επιλογές.

Πηγή: Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (rae.gr)

© 2024 Grand Cover Πράκτορες Ασφαλειών

+πατήστε ENTER για να προχωρήσετε
+πατήστε ENTER για να προχωρήσετε

logo agent 171x99

Μια νέα ιδέα στην ασφάλιση...

Τ: 210 34 55 090 E: info@grandcover.gr
Πειραιώς 205, 177 78 Ταύρος
ΑΦΜ: 801016808 Αρ. ΓΕΜΗ: 147021303000